ACT Testi

ACT Testi

ATS Biomedikal

ACT Nedir

ACT (Etkinleştirilmiş Pıhtılaşma Zamanı) tahlili Kalp-akciğer baypası, koroner anjiyoplasti ve diyaliz sırasında heparin ve diğer anti koagülanların izlenmesi için yapılan bir testtir.
Bu test genellikle Kalp-akciğer baypası gibi cerrahi işlemler sırasında pıhtılaşmayı önlemek için yüksek dozda heparin alanlara yapılır.

Heparin düzeyleri  PTT testiyle takibe izin vermeyecek derecede yüksekse ya da tedaviyi takip için hızlı sonuç almak gerektiğinde uygulanır.

ACT testi, heparin tedavisinin izlenmesinde tercih edilen yöntemdir. Kardiyak cerrahi ve kardiyak anjiyoplasti prosedürleri sırasında hemostazı korumak için heparin uygulanması hasta açısından önemli bir risk teşkil edebilir. Hastaların heparin hassasiyeti on iki kata kadar farklılık gösterebileceği için heparin doz aşımı tehlikeli kanamaya neden olabilirken, yetersiz heparin dozu tromboza yol açabilir.

ACT, kan numunesine pıhtılaşma aktivatörü eklendikten sonra pıhtı oluşumu için gereken süre ölçülerek gerçekleştirilir. Kullanılan ilgili pıhtılaşma aktivatörü pıhtı oluşumu için gereken zamanı etkiler. Celite (diatomik toprak), mükemmel aktivasyon özellikleri nedeniyle yüksek düzey heparin izlemesinde kullanılan standart ACT reaktifidir.

Ancak, bazı hastalarda postoperatif kanamayı azaltmak için uygulanabilecek aprotinin gibi serin proteaz inhibitörleri Celite ile aktive edilen ACT’yi uzatabilir.

Aprotinin uygulandığında, kaolin ile aktive edilmiş ACT tüpü kullanılmalıdır.

Daha Fazla Bilgi

Destek

FAALİYET ALANLARIMIZ

Farklı Alanlara Özel Çözümler Sunuyoruz

DİSTRÜBÜTÖRLÜKLERİMİZ

Dağıtım Yelpazemiz