Ats-NoGaz

Ats-NoGaz

Ats-NoGaz

Ats Biomedikal - Nitrik Oksit Gazı

Nitrik Oksit Gazı 

ATS Biomedikal, 2018 yılının Mart ayından beri Medikal Nitrik Oksit gazlarını, Ats-NoGaz  markası ile üretmektedir.

Endikasyonları

 • Yenidoğan’ın solunum yetmezliği (yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu, mekonyum aspirasyonu, pnömoni, respiratuvar distress sendomu)
 • Pulmoner hipertansiyonlu veya pulmoner hipertansif kriz riski bulunan olgularda uygulanan konjenital kalp cerrahisi sonrası,
 • Kronik pulmoner  trombo emboli olgularında uygulanan pulmoner  trombo endarterektomi sonrası Akciğer transplantasyonu
 • Sağ kalp yetersizliği riski bulunan pulmoner hipertansiyonlu kalp transplantasyonu olguları Sol ventrikül destek cihazı takılan kalp yetersizliği olgularında sağ kalp yetersizliğini önleme ve pulmoner hipertansiyonun tedavisinde
 • Ciddi pulmoner hipertansiyonu bulunan sağ kalp yetersizliği riski mevcut kalp kapak hastalarında solunum yardımcısı

Özellikler

 • 1000 PPM Nitrik oksit gaz dolumu,
 • Akredite olmuş bağımsız laboratuardan teyid,
 • 5lt /7,5 lt /10lt /20 lt gaz temiini,
 • Üniversal bağlantı elemaları,
 • Her tüp üzerinde çifte güvenlik prosesi
 • Her tüp üzerinde ” tüp I.D.” bilgileri
 • Her tüp üzerinde tüpe ait dolum bilgileri,

Broşür

Daha Fazla Bilgi

Destek

FAALİYET ALANLARIMIZ

Farklı Alanlara Özel Çözümler Sunuyoruz

DİSTRÜBÜTÖRLÜKLERİMİZ

Dağıtım Yelpazemiz