Nitrik Oksit

Nitrik Oksit

Nitrik Oksit

Ats-NoGaz, NOXtec

İnhale Nitrik Oksit Gazı Faydaları

Bilindiği üzere kalp ve akciğer transplantasyonunda nitrik oksit çok önemli yere sahiptir. Eğer hastaya pulmoner hiper tansiyon tanısı koyulmuşsa mutlaka preop olarak vazodilatasyonu sağlamak için nitrik oksit başlanmalıdır. Çünkü yeni nakledilen donör zaten yorgun olacağından dolayı pompa çıkışında karşılaşacağı pulmoner defans sağ yetmezliğe sebep olmakta bu defanstan dolayı hasta uzun sure pompada kalmak zorunda kalmakta hatta pompadan çıkamamaktadır. Nitrik oksit bu gibi durumlarda hayati öneme haizdir. Hem hastanın kolayca kalp akciğer pompasından çıkmasını sağlayacak hem de hastanın yoğun bakım süresini minimuma indirecektir.

Özellikle yapay kalp implantasyonunda en korkulan olgu sağ yetmezliktir. Yapay kalp implantasyonu esnasında ortaya çıkabilecek sağ yetmezliklerde en büyük silah nitrik oksittir. Sağ yetmezlikte nitrik oksit kullanımına başlandıktan birkaç dakika sonra pulmoner basıncın düştüğünü ve satürasyonun yükseldiği görülmektedir. Dolayısıyla pulmoner hipertansiyona bağlı sağ yetmezlik ortadan kalktığından dolayı hastayı kalp akciğer pompasından çıkarmak çok hızlı olmakta, buna bağlı olarak sağ ventrikül için değeri on binlerce Euro olan ikinci bir pompa takmak zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Kapak hastalıklarına bağlı pulmoner hiper tansiyon tanısı nitrik oksitle kolayca çözümlenmektedir. Bu gibi endikasyonlarda kapak tamir veya replasman yapıldıktan sonra problem pompa çıkışında yaşanmaktadır o esnada yine nitrik oksit yardımcıdır. Yoğun bakım sürecinin rahat ve kısa geçmesinde nitrik oksidin katkısı büyük olmaktadır.

Vazodilatasyon testi ayzermenger tanısını ortaya koymak için kardiyologlar tarafından yapılan bir testtir. Bu test nitrik oksitle yapıldığında test maliyeti %90 oranında düşmekte kısa sürede sonuç alınmakta gereksiz yere hasta cerrahiye yollamanın önü alınmakta buna bağlı olarak gereksiz ameliyat harcamaları önlenebilmektedir.

Pulmoner hipertansiyon sorunu postkapiler endikasyonlara bağlı olarak çocuklarda çok sık rastlanan problemlerin başında gelmektedir. VSD veya ASD ye bağlı olarak gelişen pulmoner hiper tansiyon çok daha agresiftir. Dolayısıyla operasyon öncesi pompa çıkışı ve postop dönemde en büyük silah yine nitrik oksittir nitrik oksidin vazodilatif etkisi devreye girdiğinde pulmoner basıncın kısa sürede düştüğü ve satürasyonun hızlı şekilde yükseldiği görülmekte. Yoğun bakım süresi ciddi oranda kısalmakta çocuk tekrar hayata bağlanmaktadır. Bu gerekçelerden dolayı bu cerrahi dalında da nitrik oksit hayati öneme haizdir.

Yenidoğan döneminde, bebeklerin yoğun bakım ünitesine en sık yatış nedeni solunum yetmezliğidir. Literatürde bu oran %30-50 arasında bildirilmektedir. Solunum yetmezliği nedeni ile yatırılan bebeklerin çoğunluğu prematüre bebektir. Ancak zamanında doğmuş bebeklerde de %30 oranında solunum sıkıntısı görülmektedir.

Solunum sıkıntısının bu kadar sık ve gerek prematüre gerekse term bebeklerde önemli bir sağlık sorunun olmasında antenatal dolaşım sistemi (doğum öncesi) ile postanatal dolaşım sistemi (doğum sonrası) arasında önemli ve hayati farklılıkların rolü vardır. Geçiş dönemi olarak bilinen ve postnatal dolaşımın normal olarak devamını sağlayan bu süreci etkileyen faktörler hipoksik solunum yetmezliğine (HSY) ve/veya pulmoner hipertansiyona (PPHT) neden olmaktadır.

İnhale nitrik oksit (iNO) tedavisi, 35. gebelik haftasından büyük bebeklerde HSY ve PPHT tedavisinde tüm konvansiyonel tedaviler göre daha başarılı, hayat kurtarıcı ve ECMO ihtiyacını azaltıcı bir tedavi olarak kabul edilmektedir.

Daha Fazla Bilgi

Destek

FAALİYET ALANLARIMIZ

Farklı Alanlara Özel Çözümler Sunuyoruz

DİSTRÜBÜTÖRLÜKLERİMİZ

Dağıtım Yelpazemiz